Yeni Aforizmlər

icon Ana Səhifə icon

Ümumi siyahı

Əgər bir millət azad olacaqsa: qürura, iradə gücünə, meydan oxumağa, nifrətə, nifrətə və yenə də nifrətə ehtiyac duyacaq. (Adolf Hitler)

Itə verilən bir sümük köməksevərlik deyil. Köməksevərlik, siz də it qədər ac ikən onunla paylaşılan sümükdür. (Cek London)

Əgər döyüş itirilmişdirsə bu mənim vecimə belə deyil. İnsanlar pərişan olursa olsunlar. Bir tək gözyaşı belə tökmərəm onlar üçün. Onlar heç bir şeyə layiq ola bilmədilər. (Adolf Hitler)

Siyasi quruluşlar bir-birləri ilə qarşılıqlı mənfəətlərindən ötəri saxta razılaşarlar. Mənim fəlsəfi doktrinam dünyanı təkrar xoşbəxt bir şəkildə yaşadacaq gücə malikdir. Belə bir idealda əlbəttə ki, keçici razılaşmalara yer yoxdur. (Adolf Hitler)

Qüvvətli, tək qalınca daha qüvvətlidir. (Adolf Hitler)

Zəifə acımaq təbiətə xəyanətdir. (Adolf Hitler)

Aslan olaraq bir gün yaşamaq, yüz il ərzində qoyun olaraq yaşamaqdan daha yaxşıdır. (Adolf Hitler)

Düşüncə azadlığı bütün pisliklərin anasıdır. (Benito Mussolini)

İrəliləsəm məni təqib edin! Gerilərsəm məni öldürün! Əgər ölsəm intiqamımı alın. (Benito Mussolini)

Proqramımız sadədir: İtaliyanı idarə etmək istəyirik. (Benito Mussolini)

İnan, itaət et, döyüş. (Benito Mussolini)

Məni sinəmdən vurun.(Son Sözləri) (Hz.Əli)

Səni sevdiyimi anlayacaqsan, sevmədiyim zaman. (Pablo Neruda)

İnsan çata bilmədiyi hər şeyin "dəlisi", çatdığı hər şeyin nankorudur. (Pablo Neruda)

Ürəyi qırdıqdan sonra gələn üzr, doyduqdan sonra süfrəyə gələn duz kimidir. Ehtiyac qalmaz. (Pablo Neruda)