Adların Mənası

icon Ana Səhifə icon

Ü hərfi ilə başlayan adların mənası

Ümmülnisə

Ümnisə

Ümidə

Ümid

Ülviyyə

Ülvi

Ülkər

Ülfət